IIDA LB22IIDA LB18IIDA LB18IIDA Product Ruyway 2018IIDA Houton Furniture Bank 25 Year 25Jan2018IIDA PR2017IIDA Student Conference 24Feb2017IIDA Student Conference 23Feb2017IIDA Houston Leaders Breakfast 2016IIDA Production Runway 2016IIDA Student Conference 18Feb2016IIDA Houston Leaders Breakfast 2015IIDA Fashion Judging Night 09Apr2015IIDA Portraits 2015IIDA Fashion 101IIDA Student Conference Houston 2015IIDA Product Runway - Selection 12Feb2015IIDA Jingle Bell Wine Walk 2014IIDA Art+Artifacts Oct2014IIDA Membership Social 2014 - CompleteIIDA Leaders Breakfast 2014 - CompleteIIDA Membership Social 2014 - Quick Small 8IIDA Leaders Breakfast 2014 - quick small 8IIDA PR14 Garden Of SecretsIIDA Jingle Bell Wine Walk 2013Art+Artifacs 2013IIDA Christmas 2012art+artifacts 2012IIDA Product RunwayArt+Artifacts for shannaIIDA Art+Artifacts 2011IIDA Member Event 2010IIDA Art + Artifacts 2010IIDA Houston Leaders Breakfast I